Falske legemidler skal kunne destrueres

Halvannet år etter at problemet ble tatt opp av Legemiddelverket, foreslår regjeringen lovendringer som gjør det mulig å fjerne falsk medisin fra markedet.