• Arbeidsminister Anniken Huitfeldt håper at flere deltidsstillinger vil få flere eldre og uføre til å stå i arbeid. Scanpix

Regjeringen vil ha flere i deltidsjobb

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt håper at flere deltidsstillinger vil få flere eldre og uføre til å stå i arbeid.