• - Det er skuffende at ikke landsmøtet i partiet kom fram til et kompromiss. Et stort mindretall i Arbeiderpartiet ønsker fortsatt pelsdyroppdrett. Likevel er det viktig å merke seg at dette ikke betyr slutten for norsk pelsdyrnæring. Vi skal fortsette vårt utrettelige arbeid for å sikre fortsatt pelsdyrnæring i Norge, sier styreleder Bertran Trane Skadsem i Norges Pelsdyralslag. Kristian Jacobsen

Pelsdyrnæringen skuffet over Ap-vedtak

Norges Pelsdyralslag er skuffet over Arbeiderpartiets flertallsvedtak om en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.