Oljefondet indirekte inne i svartelistede selskaper

Oljefondet har investert 4,5 milliarder kroner i et forvaltningsselskap som finansierer nesten alle selskapene som er svartelistet av Finansdepartementet.