Aktor ber retten frifinne Oslo kommune etter eldredødsfall

Påtalemyndigheten går inn for frifinnelse av Oslo kommune i en rettssak om to eldre kvinner som døde i 2010.