Vil utsette erstatningssaken

Fetteren til Birgitte Tengs har begjært erstatningssaken mot Staten utsatt i påvente av ny etterforskning ved Haugesund politikammer.