Søkertallet halvert på fem år

Antall primærsøkere til lærerutdanning iRogaland er mer enn halvert de siste fem år. I vår søkte 224 til140 plasser, mens 492 søkte til 120 plasser i 1996.