-Folk må kunne stole på NSB

-Folk må kunne stole på at de kommer trygt fram og at NSB holder rutetidene. Så vanskelig og så enkelt er det, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen i forbindelse med sjefsskiftet i NSB.