Avis-mekling inne i sitt andre døgn

Meklingen i avisoppgjøret gikk inn i sitt andre døgn da klokka passerte midnatt onsdag — uten at det var lagt fram noen skisse til løsning. Rett etter midnatt satt landsstyret i Norsk Journalistlag (NJ) og ventet på svar fra motparten på et forslag til løsning. NJs forhandlingsdelegasjon hadde da i likhet med arbeidsgiversiden, Norske Avisers Landsforening (NAL), sittet og forhandlet i mer enn et døgn i strekk.