Løsning for rustholken?

Havnedirektør Bjørn Helgøy foreslår å bruke den russiske tråleren «Morozovsk» til oljevernøvelse. — Skipet har i dag negativ verdi på grunn av gammel olje som må fjernes før hugging. En mulig løsning er å la det Interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) fjerne oljen om bord, sier Helgøy.