Advarer mot å forlate medisinsk prinsipp i rettspsykiatrien

Psykiater Randi Rosenqvist advarer mot å erstatte det medisinske prinsipp med det hun kaller spekulasjoner om motiv, når rettspsykiatrien nå skal reformeres.