• 11 millioner mennesker spiller World of Warcraft. Reuters

Blir avhengige av rollespill

Antall henvendelser til Spillavhengighet-Norge doblet seg i fjor. Og det skyldes ikke pengespill, men rollespill.