Unødvendig ledning

Høyspentledningen på Madla er ikke nødvendig, sier Svend Øvrebekk.