Flere tog på Sørlandsbanen øker dødsrisiko

Hvert år vil dobbelt så mange dø på Sørlandsbanen som på Gardermobanen. Det viser risikoanalyser Jernbaneverket og NSB Gardermobanen AS har utført. På grunn av innføringen av krengetog har Jernbaneverket analysert den totale sikkerheten ved Sørlandsbanen.