Tilbakeviser at midler til psykisk helse ikke blir brukt

Sosial— og helsedepartementet tilbakeviser oppslag i Aftenposten om at kommunene og fylkeskommunene ikke brukte 42,3 prosent av bevilgningene til psykisk helsevern i 1999.