Sp skifter mening om elsertifikat for småkraft

Senterpartiet beklager politikken de førte i regjering og gjør nå helomvending i saken om elsertifikat for småkraft.