500 mindreårige asylsøkere ut av mottakene før jul

Alle de rundt 500 enslige mindreårige asylsøkerne som bor på asylmottak, skal være ute av mottakene og bosatt i norske kommuner i god tid før jul.