Brukte ulovlig arbeider

Stavanger-bedriften trengte arbeidskraft og engasjerte en mann fra Estland. Nå er daglig leder dømt til 18 dagers betinget fengsel og 5000 kroner i bot for ulovlig bruk av utenlandsk arbeidskraft.