«Ingen» ønsker KRL som obligatorisk fag

De største tros— og livssynssamfunnene står samlet bak kravet om full fritaksrett fra det nye KRL-faget. Samtidig ønsker de å beholde et felles religions- og livssynsfag i skolen og foreslår en ny formålsparagraf.