Utvalg vil ha flere stortingsrepresentanter

Valglovutvalget vil foreslå å endre mandatfordelingen på Stortinget, slik at folkerike valgdistrikter blir bedre representert.