Straff ikke klar

Selv om »Sleipner»-rapporten fordeler ansvar for det som skjedde ved ulykken, blir det ikke sagt noe om strafferettslige forhold. Det blir nå opptil Hordaland politidistrikt å fullføre arbeidet med eventuelle straffereaksjoner for de ansvarlige.