Frp går motsatt vei av regjeringen

Fremskrittspartiet vil bruke 18,8 milliarder kroner mer av oljepengene enn det regjeringen ønsker. Partiet vil redusere de offentlige utgiftene med nesten 21,4 milliarder kroner.