Minst seks skadde etter tunnelbrann

Minst seks personer, blant dem to barn skal være skadd i en brann, som følge av en kollisjon mellom flere biler i Seljestad-tunnelen på E 134 mellom Vintertun og Rølldal i Hordaland. Situasjonen virker uavklart i tunnelbrannen. Ulykken skjedde i 20.30-tiden fredag kveld.