Storaksjonæren har fått nok

— Jeg tror Rogaland Trafikkselskap kan bli en vanskelig eier, sier Atle Johnsen. Stor- aksjonæren ble nok en gang taperen i HSD.