En belastning for partiet

Jeg har ikke fått noe informasjon om eksklusjonssaken utover å ha blitt bedt om å behandle saken som medlem i vårt organisasjonskultur-utvalg. Det har jeg sagt ja til, sier Karen-Margrethe Mjelde i Frps fylkestingsgruppe i Rogaland.