Seks mistenkte tilfeller av Creutzfeldt-Jakobs

Folkehelsa melder at det så langt i år er rapportert om seks tilfeller av Creutzfeldt-Jakobs sykdom i Norge.