Tingrettene får ikke sakene unna i tide

Landets 66 tingretter bruker i gjennomsnitt lengre tid på å få sakene unna enn det kravet fra Stortinget tilsier.