Ja til kontorer, men ikke på loftet

VESTRE PLATÅ: Trass i mange beklagelser og megen tenners gnissel gikk et enstemmig kommunalstyre for byutvikling i går inn for å tillate at størstedelen av Dronningens gate 35 blir utnyttet til kontorer. Protester fra naboer og beboerforeninger, som frykter økt trafikk og fremmedparkering i området, førte ikke fram.