Staten kjøper opp strandeiendommer

Staten kjøper opp strandeiendommer i kommuner fra Lyngdal i sør til Bodø i nord, for å sikre vanlige folk tilgang til sjøen.