Radioaktivitet måles hver dag

Det vil bli tatt daglige prøver for å måle eventuell radioaktivitet i lufta eller vannet i området der den russiske ubåten ligger.