Lysbakken på felttog mot Rogalands-forskjeller

Blant norske storbyer er det kun Oslo som har større forskjeller mellom rik og fattig enn Stavanger. Rogaland ligger på tredjeplass blant fylkene. Audun Lysbakken og SV bruker gjerne statistikken i sin valgkamp.

Astrid Salte Ludvigsen (t.v.) har vært pensjonist i 10 år.- Jeg merker godt at pensjonen blir mindre verdt år for år, sier hun til SV-leder Lysbakken. Ellers rundt bordet nummer en og to på listen til Rogland SV, Solfrid Lerbrekk og Eirik Faret Sakariassen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

– Vi ønsker å gjøre valgkampen til et generaloppgjør med økende forskjeller i samfunnet, et tema de som styrer ikke later til å bekymre seg over, sa Lysbakken da han besøkte konferansen for uføre og pensjonister i Stavanger fredag.

Vil ha forhandlingsrett

Det er Fagforbundet og Pensjonistforbundet som står bak konferansen.

Lederen for Pensjonistforbundet i Rogaland, Svenn Manum, benyttet anledningen til å kreve forhandlingsretten tilbake, slik at pensjonistene kan få reell innflytelse over utviklingen av pensjonene.

– Vi har hatt tre år på rad nå med synkende kjøpekraft for pensjonistene. Vi er 900.000 pensjonister i landet. Vi fortjener å bli sett og hørt, sa Manum.

Les også

Sjekk om din kommune får penger for å bekjempe barnefattigdom

Les også

Faktisk delvis sant: Nesten 20 000 færre barn ville vært fattige hvis barnetrygden hadde fulgt prisveksten de 20 siste årene

Les også

Ampert om barnefattigdom i Stavanger bystyre

Les også

Fripenn: «Faktasjekk i speilet»

Forhandlingsretten forsvant i 2011, mens SV satt i regjering, men Lysbakken lover å jobbe for både mer innflytelse og mer penger til pensjonistene.

– Forhandlingsretten forsvant i forbindelse med pensjonsreformen. Vi stemte imot. Vi har hvert år foreslått å kompensere pensjonistene for nedgangen i kjøpekraft. Vi har tapt de avstemningene også, sier Lysbakken.

Fattige barn

I tillegg til pensjonistene på minstepensjon og like over, trekker SV fram fattige barnefamilier og uføre som grupper som trenger et løft.

– I dag er det slik at skattefesten for de som har mest finansieres av kutt hos de som har minst, sier Lysbakken og nevner i fleng økte egenandeler for grupper av kronisk syke, kutt i barnetillegg for uføre og kutt i bostøtte til uføre eldre.

I tillegg til å reversere disse kuttene vil SV øke barnetrygden slik at den blir like mye verd som i 1996. Siden da har nemlig kronebeløpet stått stille. Det vil koste 7 milliarder kroner å øke barnetrygden så mye, og Lysbakken sier at økningen må tas stegvis. Økning av barnetrygden er et av SVs absolutte krav for å gå med i en regjering.

I 2011, mens SV var i regjering, var det Fremskrittspartiet som viftet mest med barnetrygden.

– Bra, men ikke nok

– Det er en skam at barnetrygden ikke har vært økt eller kostnadsjustert på 14 år, uttalte nåværende barne- og familieminister Solveig Horne til Dagsavisen i 2011. Seks år senere er det SV som svinger fanen.

– Vi nådde ikke fram med å løfte de fattigste barnefamiliene da vi satt i regjering, heller. Men vi gir oss ikke. Vi vil gjeninnføre søskentillegget i barnetrygden. Aleneforsørgere og familier med mange barn skal få bedre kår, sier Lysbakken.

– Jan Tore Sanner var nettopp i Stavanger og undertegnet en avtale om et områdeløft på Storhaug. Regjeringen har også innført en nasjonal tilskuddsordning for fattige barn på 193 millioner kroner. De gjør jo en del, de på den andre siden også?

– Det gjør de, og det er bra. Samtidig er det en vesentlig forskjell på tilskuddsordninger som skal gjøre det litt enklere å være fattig og konkrete omlegginger for å redusere antall fattige familier. Vi ønsker å øke inntektsnivået for de som har minst. Viktig her er å rigge skattesystemet annerledes, slik at de rike må betale mer, øke barnetrygden og reversere usosiale kutt for vanskeligstilte grupper, sier Lysbakken.

– Bruken av tilskuddsmidler er heller ikke særlig treffsikker når eb speidergruppe på Madla får tre ganger så mye som en idrettsklubb på Storhaug, skyter førstekandidat Solfrid Lerbrekk inn.

Avgift på arv

– Vil dere gjeninnføre arveavgiften også?

– Vi vil ha en arveavgift, men også der med en annen innretning enn den som ble avskaffet. Det er de store overføringene av arv vi ønsker å legge en avgift på, sier Audun Lysbakken.

Om forskjellene mellom rik og fattig er stor, har Rogaland vært blant fylkene med færrest fattige barn. I 2015 bodde 6,7 prosent av barna i Rogaland i hjem med «vedvarende lavinntekt». På landsbasis var da tallet 10 prosent.

Mens enkelte bydeler i Oslo har 30 prosent barnefattigdom, ligger flere kommuner i Rogaland på rundt 7 prosent..Rennesøy er kommunen som ligger best an i landet, med en andel på 3 prosent.

Publisert: