Slik har det gått med Norge under pandemien

Fem grafer som viser utviklingen siden vi ble rammet av korona.

 • Eir Stegane
  Nyhetsleder i BT
 • Håvard Kroken Holme (foto/video)
Publisert: Publisert:

Tallene gir en pekepinn på hvordan pandemien, og tiltakene mot den, har påvirket det norske samfunnet.

1. Lavere dødelighet

Det er ikke flere som har dødd i Norge under pandemien enn tidligere år.

Dødeligheten i Norge har ikke vært verken høy eller lav sammenliknet med samme periode i tidligere år, altså 1. mars til 30. juni 2020. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) ser det ut til at dødeligheten i 2020 er en fortsettelse av en utvikling med lavere dødelighet som vi har sett over flere år.

2. Oppgang i varehandel

I koronatiden har detaljhandelen økt med 15 prosent, viser tall fra SSB.

Nordmenn har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på tjenester de siste månedene, og mer på varer.

Vi har blant annet kjøpt mer dagligvarer. Økningen skyldes ifølge SSB antakelig restriksjoner i reiser til Sverige. I tredje termin (mai og juni) var det en økning på 21,8 prosent på innkjøp av dagligvarer sammenliknet med samme periode i fjor.

Fra juli til august kom en kraftig nedgang i varehandelen, men salgsvolumet var likevel betydelig høyere enn før pandemien rammet Norge.

I september kom en oppgang fra august. Salg av møbler og klær har bidratt til den største veksten i denne perioden.

3. Fremdeles mange arbeidsledige

I mars søkte 300.634 personer uten lønnet arbeid etter ny jobb hos Nav. Dette er rekord i Norge i nyere tid.

Arbeidsledigheten er på vei ned etter toppunktet i mars, men 121.000 personer sto fortsatt uten arbeid i Norge ved utgangen av september.

– Siden midten av april er antall arbeidssøkere mer enn halvert. Nedgangen skyldes primært at permitterte er tilbake i jobb. Det blir stadig færre som er registrert som arbeidssøkere hos Nav, men ledigheten er fortsatt betydelig høyere enn før koronatiltakene ble innført i mars. Det vil ta tid før arbeidsmarkedet er tilbake til situasjonen som var før korona, ifølge arbeids- og velferdsdirektør i Nav, Hans Christian Holte.

4. Nedgang i kollektivtransport

Kollektivtransporten hadde 91,1 millioner færre passasjerer i 2. kvartal 2020 enn i samme kvartal året før. Nedgangen er på 54,8 prosent, og skyldes hovedsakelig koronatiltakene som ble innført 12. mars, ifølge SSB.

Størst nedgang var det for busstransport, med 51 millioner færre reisende enn i samme kvartal året før. Det er en nedgang på 52,4 prosent.

5. Nedgang i økonomi

Usikkerheten rundt utviklingen av økonomien er stor. Nye smittebølger vil kunne legge dempere på økonomien. Samtidig kan utsiktene bedres hvis en vaksine blir raskt tilgjengelig.

Ifølge SSB-forsker Thomas von Brasch vil dette være prognosene hvis vi klarer å begrense utbruddene:

– Beregninger viser at økonomien vil være tilbake på nivået vi hadde før koronapandemien om et års tid. Videre vil det ta ytterligere noen år før vi kommer tilbake til en normal situasjon, hvor den økonomiske aktiviteten og arbeidsledigheten ikke lenger er tungt preget av krisen.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Nav

Publisert:

Korona-viruset

 1. Slik mener FHI-overlege at kommunene kan slå ned omikron-utbrudd

 2. LO ber om gratis selvtester og vaksinering på jobb

 3. Apotek ber om å få lov til å hjelpe til i vaksineringen

 4. Munnbind på bussen – men ikke på julebordet: – Det er en logisk forklaring

 5. Omikronsmittede i Oslo har milde symptomer

 6. Flere helsearbeidere har vaksinert seg etter kommunens grep

 1. Korona-viruset
 2. Statistisk sentralbyrå
 3. Varehandel
 4. Kollektivtransport
 5. Nav