Ny studie: Mange innlagte korona­pasi­enter hadde under­liggende sykdommer

Blant dem som ble lagt inn på sykehus med covid-19, var det flere med hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes enn ellers i befolkningen, viser en ny studie.

Publisert: Publisert:

Mange av koronapasientene som ble lagt inn på sykehus, hadde underliggende sykdommer, bekrefter en ny studie. Foto: Heiko Junge / NTB

  • NTB

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI), Kreftregisteret og Helsedirektoratet har undersøkt forekomsten av underliggende sykdommer hos pasienter med covid-19 som ble innlagt på sykehus.

Fra januar til og med april ble 1.025 personer som testet positivt på covid-19, lagt inn på sykehus. Det tilsvarer 13,4 prosent av alle som hadde testet positivt.

Blant disse ble 18,3 prosent registrert med hjerte- og karsykdommer, 6,9 prosent med kreft, 8,6 prosent med type 2 diabetes og 3,8 prosent med kols. Andelen er høyere enn i resten av befolkningen. Det samme gjelder innlagte koronapasienter med astma, annen kronisk lungesykdom, fedme og overvekt og nevrologiske lidelser.

Allerede tidlig i pandemien ble det kjent at covid-19 kunne være alvorlig for folk med underliggende sykdommer. Selv om studien bekrefter dette, understreker forskerne at resultatene må tolkes med forsiktighet.

– Blant innlagte med covid-19 var det flere med underliggende sykdommer enn i befolkningen. Det kan betyr at disse får et mer alvorlig sykdomsforløp. Det kan også bety at de legges inn hyppigere enn en frisk person, skriver de.

Publisert:

Korona-viruset

  1. Se oppdateringen fra SUS: - Tegn på at den andre smittebølgen er i ferd med å komme

  2. Mener barnehager med mye fravær bør stenge: – Barn overlates til seg selv mer enn de burde

  3. Vet i november om koronavaksinen fungerer

  4. Rike land har gjort krav på halvparten av den framtidige vaksineforsyningen

  5. Nå får reiselivet og eventbransjen hjelp

  6. Da koro­naalarmen gikk i Hauge­sund, trengte de livsvik­tige svar lynraskt. Det skulle gå flere dager

  1. Korona-viruset
  2. Koronaviruset