Privatskoler må endre elevkontrakter

Forbrukerombudet pålegger flere private videregående skoler å endre sin kontraktpraksis, etter at en gjennomgang har avslørt at elevenes rettigheter i mange tilfeller ikke ivaretas godt nok.