Økt bruk av falsk ID bekymrer politiet

Politidistriktene registrerer at bruk av falsk identiteter er et økende problem og vil ha klare retningslinjer for å hindre at slike identiteter ender opp i folkeregisteret.