Aardal: - Oppgjør på kammerset i full offentlighet

Valgforsker Bernt Aardal har fascinert fulgt med på det politiske oppstyret rundt kraftlinjen i Hardanger. Striden mellom Sp og SV betegner han som et «oppgjør på kammerset i full offentlighet».