Vil ikke godta norsk forskrift mot sosial dumping

Eftas overvåkingsorgan ESA mener en norsk forskrift som skal forhindre sosial dumping er i strid med EØS-avtalen.