- Sløsende hytteeiere bidrar til strømprisøkning

NHO-organisasjonen Norsk Industri mener hytteeieres luksusforbruk av strøm vil skape unødvendig høye strømpriser for resten av samfunnet.