Starter vaksinering mot H1N1-viruset i oktober

Norske helsemyndigheter regner med å starte vaksineringen av utsatte grupper mot H1N1-viruset i siste halvdel av oktober.