Stadig flere eldre bruker nettbank

Stadig flere bruker nettbank, og økningen i bruken er størst blant de over 66 år.