Kjemper for sjølaksefiske som næring og kystkultur

Sjølaksefiskere i Finnmark og Troms kjemper for å få beholde laksefisket på kysten og i fjordene som tilleggsnæring og en del av kystkulturen.