Fosse og Gilbert får Fritt Ords Honnør

Legene Erik Fosse og Mads Gilbert får prisen Fritt Ords Honnør for sin formidling av situasjonen i Gaza under Israels bombing.