Nordsjødykkersaken avvist av Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg sa torsdag nei til å bringe nordsjødykkernes ankesak fra tingretten direkte inn for Høyesterett.