Helikopterlegen dømt for voldtekt

Den forvaringsdømte tidligere overlegen ved Sykehuset Innlandet på Elverum er i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett funnet skyldig i både voldtekt og voldtektsforsøk.