Rekordmange overfallsvoldtekter i Oslo

I 2009 var det 21 overfallsvoldtekter i Oslo. Det er det meste som er registrert siden politiet begynte å samle disse tallene i 2006 og dobbelt så mange som i 2008.