Retten trodde ikke på ekspolitimann

En 43 år gammel tidligere politimann er i Bergen tingrett dømt til ti års forvaring med en minstetid på seks år for misbruk av unge gutter.