31 fuglearter rammet av oljesølet etter Full City-forliset

1247 fugler av 31 ulike arter er hittil rapportert døde eller skadd som følge av oljesølet etter Full City-forliset i Langesund.