Vanskeligere å få adoptere barn

Det blir stadig vanskeligere å få adoptere barn. Flere store adopsjonsland har strammet inn praksisen for hvem som får adoptere.