Politiet vil ikke ha kommunal politistyrke i Oslo

Sosialistisk Venstreparti, Høyre og Fremskrittspartiet ønsker en egen kommunal politistyrke i Oslo, men hovedstadens politimester og politiets fagforeningsledere mener lite godt vil komme ut av en slik løsning.