• Forsvaret

Klaget på for flott norsk feltsykehus

FN-topp gav Grete Faremo huden full da hun besøkte den norske FN-operasjonen i Tsjad, ifølge den amerikanske ambassaden.